VAL AV STYRELSE 2021

Ordförande 2 år; Mia Askbom

Kassör 2 år; Inga förslag fanns. Mia Askbom och Margareta Skyttemo fortsätter som firmatecknare (1 år) bokföring/revisor Kenneth Olausson.

Två styrelseledamöter 2 år; Lars-Magnus Karlsson och Agneta Hultman Svensson.

Två ersättare 1år; Sievert Aronsson och Christiane Kelch-Hildebrandt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *