Bingo

25 kr./ bricka med 8 spel. Lotteri och kaffekorg.