Här finns kontaktinformation till olika personer och funktioner i vår förening. Välkommen att kontakta oss!

Ordförande

Marie-Louise Askbom
0733-244977
[email protected]

Ledare i badet

Sol-Britt B. Solås  
070-2116559

Studieorganisatör

Styrelsen

Sekreterare 

Margareta Skyttemo

070-5736022

Kassör

Fins inte; Mia Askbom och Margareta Skyttemo är firmatecknare .

Medlemsombud

Mia Askbom

0733-244977