Vi är en förening som idag har 152 medlemmar. Vi har en träff för medlemmar varje månad, och vi har flera studiecirklar: Matlagning, Slöjdcafé, Bassängträning, Handträning . Vårt vårprogram startar i januari, och vårt höstprogram startar i augusti. Du hittar aktuella aktiviteter i kalendern här på hemsidan. Vill du veta mer om vår förening och vad vi gör – kontakta vår ordförande Mia Askbom på telefon 073-3244977.


Här finns kontaktinformation till olika personer och funktioner i vår förening. Välkommen att kontakta oss!

Ordförande
Marie-Louise Askbom
073 – 324 49 77
[email protected]

Sekreterare
Margareta Skyttemo
070 – 573 60 22

Webbredaktör
Christiane Kelch Hildebrandt
072 – 350 60 11

Studieorganisatör
Styrelsen

Firmatecknare
Marie-Louise Askbom
073 – 324 49 77
[email protected]

Firmatecknare
Margareta Skyttemo
070 – 573 60 22

Badledare
Sol-Britt B. Solås  
070-2116559

Medlemsombud
Marie-Louise Askbom
073 – 324 49 77
[email protected]